Connect with us

Pénzügy

Családok figyelem, jó hír érkezett – Júniusban sokan kapnak extra pénzt a családi pótlék mellé!

Családok figyelem, jó hír érkezett – Júniusban sokan kapnak 130 ezer forintot a családi pótlék mellé!

Családok figyelem, jó hír érkezett – Júniusban sokan kapnak 130 ezer forintot a családi pótlék mellé!A családi adókedvezmény egy adóalap-kedvezmény, amely valamennyi gyermek után igényelhető.

  • Egy gyermek után havonta 66.670 forint,
  • kettő gyermek után havonta 133.330 forint,
  • három gyermek után havonta 220.000 forint vehető igénybe.

Ekkor jön Márciusban a pénz! Már tudni lehet, mikor érkezik a családi pótlék, ugyanis a Magyar Államkincstár közzétette a családtámogatási és fogyatékossági ellátások 2024. évben esedékes banki jóváírásának időpontjait. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy postai kifizetés esetén az ügyfelek a jelzett időpontokat követő 2–4 munkanap múlva kapják meg az ellátást.

 • 2024. május 3. (péntek), (posta május 6 hétfő)

És érkezik a családi pótlék mellé az adókedvezmény is!

Itt a táblázat – 1 gyerek után 66.670 forint, 2 gyerek után 133.330 forintot kapnak a családok! A családi adókedvezmény összege az eltartottak számától függ.

Eltartott:

  • a kedvezményezett eltartott,
  • az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne (pl. egyetemista/főiskolás gyermek).

Családok figyelem, jó hír érkezett – Márciusban sokan kapnak 66 ezer forintot a családi pótlék mellé!

2023. január 1-től a családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal (adóban kifejezve 10 000 forinttal) növelt összegben vehető igénybe.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

  • az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban (5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletben) meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. (A gyermek tartós betegségéről vagy súlyos fogyatékosságáról a szakorvos állít ki igazolást.)
  • az a 18 évesnél idősebb személy, aki 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a 18. életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50 %-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Melyek a családi adókedvezmény érvényesítésének feltételei?

Az adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza

 • a jogosultság jogcímét;
 • a családi adókedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén, ennek tényét.

A családi adókedvezmény már év közben, a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozattal is igénybe vehető, vagy év végén az adóbevallásban érvényesíthető.

Az adóelőleg-nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, azonban év közben visszamenőlegesen az adókedvezményt érvényesíteni nem lehet, csak év végén az adóbevallásban.

Az adóelőleg-nyilatkozatok elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján:

https://nav.gov.hu/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat

Ki jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére?

 • A gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult magánszemély, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa;
 • a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Ki után jár a családi adókedvezmény?

A családi adókedvezmény a kedvezményezett eltartott után jár.

Kedvezményezett eltartott:

 • az a gyermek, akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak,
 • a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
 • az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Milyen összegű az adókedvezmény?

A családi adókedvezmény az adózó összevont adóalapját csökkenti. Az a biztosított, aki az adóalappal szemben nem tudja teljes egészében érvényesíteni az őt megillető családi adókedvezményt, azt a társadalombiztosítási járulékkal szemben is elszámolhatja.

Forrás

Continue Reading
Click to comment

Ajanlo

To Top