Connect with us

Pénzügy

Elképesztően fontos levél érkezik a nyugdíjasoknak: nehogy kidobd, rengeteg pénzről van szó

Elképesztően fontos levél érkezik a nyugdíjasoknak: nehogy kidobd, rengeteg pénzről van szó

Pár napon belül megérkezik az érintettekhez.

Az egy évig használandó szelvényre érdemes vigyázni!

A közforgalmú személyszállításban a 65 év feletti személyek életkoruk alapján teljes utazási kedvezménnyel vehetnek részt, azaz díjmentesen, személyi okmányuk bemutatásával, számukra már nem szükséges a kedvezményes utazási utalvány. Azonban a 65 év alatti, nyugdíjban és más meghatározott ellátásban részesülők is jogosultak éves utazási utalvány alapján egy meghatározott mértékű utazási kedvezményre – figyelmeztetett cikkében az ado.hu. Eszerint évi tizenhat alkalommal 50 %-os mértékű, két alkalommal 90 %-os mértékű kedvezménnyel váltható menetjegy vasúton, HÉV-en, elővárosi és helyközi autóbuszon, kompon és réven történő utazáshoz. Két 50 %-os kedvezmény összevonásával a 90 %-os magasabb kedvezmény is igénybe vehető.

Az utalvány évente március hónapban, legkésőbb március 31-ig kerül postai úton megküldésre a jogosultak részére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától.

Ők jogosultak a kedvezményes utazási utalványra

A 65 év alatti nyugdíjban és más meghatározott ellátásban részesülők mellett vannak olyanok is, akik egy sor más feltétel alapján jutnak hozzá a kedvezményhez. Ezek a következők:

  • ha valaki az utalvány kiadásának évében április 1-jét megelőzően hatvanötödik életévét be nem töltött, saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül, beleértve a nemzetközi vonatkozású saját jogú öregségi nyugdíjakat is;
  • aki hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás, özvegyi járadék) részesül;
  • aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30 %-os vagy kisebb mértékű;
  • aki rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül, külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban;
  • nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy;
  • gyám és gyámolt személy;
  • gondnok és gondnokolt személy;
  • gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

Jó tudni – írja az ado.hu -, hogy a gyám és gyámolt, a gondnok és gondnokolt, illetve a házastárs/élettárs és nyugdíjkorhatárt betöltött házastársa/élettársa az utalványt megosztva is használhatja.

Continue Reading

Ajanlo

To Top