Connect with us

Egyéb

Ön is kapott ilyen fizetési felszólítást? Elévült követeléseket próbálnak meg behajtani! Ne fizessen!

Ön is kapott ilyen fizetési felszólítást? Elévült követeléseket próbálnak meg behajtani! Ne fizessen!

Ön is kapott ilyen fizetési felszólítást? Elévült követeléseket próbálnak meg behajtani! Ne fizessen!

Egyre többen jelezték és panaszkodnak, hogy már régen elévült követeléseket több mint 10 éves pénzeket akarnak behajtani magyarok ezrein, mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ne fizessen és főleg ne ijedjen meg, mondjon ellen és írja meg, hogy ez már elévült!

Azt mi sem értjük, hogy ezek szemétládák minek küldik ki ha már elévült de reméljük majd egyszer egyben visszakapják…..

Vigyázzatok!!! ELÉVÜLT KÖVETELÉSEKET PRÓBÁLNAK MEG BEHAJTANI RAJTUNK!! Vigyázzatok! Mindenki figyelmét felhívják : elévült követeléseket próbálnak behajtani! 10 éves számlával is kopogtathat a behajtó!Ne hagyjátok magatokat! Telefonszámla, parkolás, egyéb csekkek stb! Itt van amire nagyon figyeljetek :

MUTATJUK HOGYAN ÚSZHATOD MEG >>

Közmű díjtartozás, utazás során kiszabott pótdíj, mobiltelefon előfizetéshez kapcsolódó hátralék – a Budapesti Békéltető Testülethez több olyan ügy érkezik, amelyben a szolgáltatók jóval korábbi tartozás kifizetését követelik.

Mit tehet a fogyasztó?
Követeléskezelő cég szólította fel a fogyasztót, hogy fizessen meg egy négy évvel korábbi, gázszolgáltatóval szemben keletkezett tartozást. A Budapesti Békéltető Testülethez beadott fogyasztói kérelem szerint azonban jó ideje már nem is ő volt az ingatlan tulajdonosa, mégis tőle követelte a szolgáltató az összeget. Az ügy a Testület meghallgatásán egyezséggel ért véget, a vállalkozás törölte a fogyasztó nevéről a tartozást.
Egy másik, hasonló ügyben is meg tudtak egyezni a felek a Testület eljárásában. A vita kiindulópontjaként az szolgált, hogy a fogyasztótól az évekkel korábban elhunyt édesanyjának a tartozását követelték. A szolgáltatással ellátott lakás önkormányzati tulajdonú volt, azt nem a fogyasztó örökölte, és a tartozást a hagyatéki eljárásban sem jelentette be a szolgáltató úgy, hogy mindeközben egy másik tartozást bejelentettek, tehát tisztában voltak a haláleset időpontjával. Ebben az esetben is sikerült megegyezni a Testület segítségével, és az elévült tartozás törlésre került.

Egy személyszállítási vállalkozással szintén sikerült megegyeznie a fogyasztónak a Testület eljárásában. A fogyasztót a vállalkozás ellenőre megbírságolta, majd ezt követően bement az ügyfélszolgálatra, hogy rendezze a kiszabott összeget. Ott azonban arra hívták fel a figyelmét, hogy a nevén egy másik, korábbi követelést is nyilvántartanak. A vállalkozás a régebbi tartozásra hivatkozva nem akart részletfizetési kedvezményt engedélyezni a fogyasztó részére, azonban a Testület előtt ez az ügy is egyezséggel érhetett véget. Habár a vállalkozás az elévült követelést továbbra is nyilvántartja, mint nem teljesített követelést, de engedélyezte a fogyasztónak, hogy az utóbb kiszabott pótdíjat ennek ellenére részletekben teljesítse.

Olyan esetre is volt példa a Testület előtt, hogy elektronikus hírközlési szolgáltató követelt évekkel korábbi tartozást a fogyasztótól. A beadott kérelem szerint ráadásul csupán SMS-ben jelezte a szolgáltató a fogyasztó felé a 65.000 forintos elmaradását. Ezt követően az ügyfélszolgálaton tudta meg, hogy a nyilvántartott összeg különböző, évekkel korábbi tételekből áll össze. Csak a Testület eljárásában sikerült tisztázni, hogy melyek is pontosan ezek a tételek. A szolgáltató követelt elmaradt részleteket egy mobilkészülék vásárlásával kapcsolatban, illetve számlatartozást is nyilvántartott. Az eljáró tanács úgy határozott, hogy a szolgáltató törölje az előfizetési díjhoz kapcsolódó tartozást a fogyasztó nevéről, mivel az elévült.

Azonban a készülékvásárláshoz kötődő elmaradt részleteket a fogyasztónak meg kell fizetnie, mivel arra az általános polgári jogi szabályok szerinti 5 éves elévülési idő irányadó, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 1 éves elévülési idővel szemben, és 5 év még nem telt el a tartozás keletkezése óta.
Az elévülés hatására a tartozás maga nem szűnik meg, tehát követelhető, viszont a bírósági úton való kikényszeríthetősége megszűnik, azaz végrehajtani sem lehet. Ha önkéntesen teljesíti a fogyasztó az elévült követelést – mivel a tartozása fennállt – utólag nem követelheti vissza a kifizetett összeget akkor sem, ha utóbb kiderült, hogy a tartozás már elévült.

A polgári jogi igényekre 5 év elévülési időt határoz meg a Polgári Törvénykönyv. Azonban számos olyan jogszabály van, amely bizonyos típusú követelésekre rövidebb elévülési időt ír elő. Ilyenek például a gáz és villamosenergia szolgáltatásból eredő követelések, amelyek 2 év alatt elévülnek. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások is speciálisak ilyen szempontból, 1 év után már elévültté válnak.

Az elévülési időt bizonyos események megszakítják, ilyenkor a jogszabályban meghatározott időtartam számítása újrakezdődik. Ilyen hatással jár a tartozás elismerése, a követelés megegyezéssel történő módosítása és az egyezség, illetve ha bírósági eljárásban érvényesítik a követelést, vagy ha az csődeljárásban bejelentésre kerül. Korábban a fizetési felszólítás is megszakította az elévülést, azonban az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-i hatályba lépését követően már nincs ilyen hatása a fizetési felszólításnak.

Mire figyeljenek a fogyasztók?

1. Nézzenek utána alaposan a vitás területre irányadó elévülési időnek. Számos esetben rövidebb idő alatt elévülnek a vállalkozások követelései, mint az általános szabályok szerinti 5 év.
2.  Figyeljenek arra, hogy elévült követelés fizetésére felszólíthatja a fogyasztókat a vállalkozás. Nagyon körültekintően tegyenek csak eleget az évekkel korábbi tartozásra vonatkozó felszólításnak, mivel ha teljesítik a benne foglalt követelést, utólag visszakövetelni ezt nem lehet az elévülésre hivatkozással.

3. Amennyiben már követeléskezelő céghez került a tartozásuk és az fizetési meghagyást kibocsátását kezdeményezi, ezzel szemben ellentmondással kell élniük az elévülésre hivatkozással, különben az végrehajthatóvá válik, akár elévült a követelés akár nem.  Továbbá az elévülésre a bírósági eljárásban is kifejezetten hivatkozni kell, a bíróság azt hivatalból nem vizsgálja.
4. Ha a tartozás jogalapjával, törlésével kapcsolatos, vagy bármilyen más vitában nem tudnak megegyezni a vállalkozással, kérelmezzék a Budapesti Békéltető Testület eljárását, hogy pont kerülhessen a vitás ügy végére.

Személyi kölcsön igénylése, akár 5 perc alatt.
Banki előminősítés azonnal itt:

Forrás

Continue Reading

Ajanlo

To Top