Connect with us

Egyéb

Temetési segély: alig páran ismerik pedig akár a TEMETÉS 100%-át kifizetik és SOHA NEM kell visszafizetni!

Temetési segély – alig páran ismerik pedig akár a TEMETÉS 60%át kifizetik és SOHA NEM kell visszafizetni!

A temetési segély egy fontos társadalmi támogatás, amely segíthet az elhunyt családjának a temetéssel kapcsolatos anyagi terhek enyhítésében. Magyarországon a temetési segély a helyi önkormányzatok által biztosított támogatás, amelynek célja, hogy segítse a rászoruló családokat a temetési költségek fedezésében.

A Segély Jellege és Igénybevétele: A temetési segély nem önálló jogcím, hanem az önkormányzati segélyek részeként érhető el. Az igényléshez a helyi önkormányzatnál kell formanyomtatványt kitölteni, és ehhez szükséges csatolni a halottvizsgálati bizonyítványt, az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a temetési számla másolatát. Az eljárás illetékmentes, és a segély mértéke változó lehet, az átlagos temetési költségek 10%-ától a teljes összeg erejéig terjedhet, a család rászorultsága függvényében.

A jogosultak köre az elhunyt házastársa, közeli hozzátartozója. A helyi önkormányzatok gondoskodnak az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Kapcsolódó Jogszabályok: A temetési segélyre vonatkozó jogszabályok közé tartozik a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól, a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól.

Egyéb Segélyformák: Az egyszeri segély egy másik fontos támogatási forma, amely az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban vagy árvaellátásban részesülő személyek számára érhető el abban az esetben, ha olyan élethelyzetbe kerülnek, amely létfenntartásukat veszélyezteti, és a havi jövedelmük nem haladja meg a meghatározott összeget.

Összegzés: A temetési segély egy fontos társadalmi intézkedés, amely segítséget nyújt a rászoruló családoknak a gyász nehéz időszakában. Az igénylés folyamata egyszerű és illetékmentes, segítve ezzel a családokat a temetési költségek kezelésében.

Források:

Continue Reading
Click to comment

Ajanlo

To Top