Connect with us

Pénzügy

Változnak az öröklés szabályai 2024-től – fontos tudnivalók a változásokról, ami a végrendeleteket érinti

Változnak az öröklés szabályai 2024-től – fontos tudnivalók a változásokról, ami a végrendeleteket érinti

Öröklés változásai 2024-től – fontos tudnivalók a változásokról, ami a végrendeleteket érinti – > Végrendelet, öröklés 2024 – fontos tudnivalók a változásokról, ami mindenkit érint! Végrendelkezni közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet, szóbeli végrendelkezésnek csak a Polgári törvénykönyvben meghatározott, szűk körben van helye. Az írásbeli magánvégrendeletnek is lehet több fajtája. Tehetjük ügyvéd előtt, vagy csak simán otthon legépelve, két tanú aláírásával, de akár saját kézzel írva, tanúk nélkül (ez a holográf végrendelet). Öröklésről itt olvashat bővebben >>>

Szóbeli végrendelet

Szóbeli végrendeletet az tehet, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé. A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által értett nyelven végakaratát egész terjedelmében szóban – vagy jelnyelvet használó végrendelkező esetén jelnyelven – előadja, és egyidejűleg kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata az ő végrendelete.

Közvégrendelet

Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni. A közvégrendelet alaki érvényességére a közjegyzői okiratok érvényességére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Vagyis ez az az eset, amikor elmegyünk egy közjegyzőhöz, aki közokiratba foglalja a végrendeletünket, és nyilvántartásba vezeti fel. Ezt követően a közjegyző letétbe veszi, és megőrzi azt.

Fontos, hogy bár nincs erősorrend a végrendeletek között, de persze abban már van különbség, melyik végrendeletet mennyire könnyű eredményesen támadni, meghamisítani, elrejteni. Ha teljes biztonságban akarjuk tudni a végrendeletünket, akkor ez a legbiztosabb módja a végrendelkezésnek. Ugyanis ehhez nem férhet hozzá senki, tuti biztos, hogy előkerül egy hagyatéki eljárásban, és a közjegyző előtt tett végrendeletet eredményesen megtámadni szinte csak a mesében lehet.

Na persze itt is vannak tilalmak, és persze közokiratot is lehet hamisítani. Nem lehet érvényesen közvégrendeletet tenni olyan személy előtt, aki a végrendelkezőnek, a végrendelkező házastársának, élettársának hozzátartozója, gyámja vagy gondnoka. Tehát ha a gyerekünk a közjegyző, ne hozzá menjünk végrendeletet tenni (de ezt ő is tudni fogja).

Miért ez a legbiztonságosabb? Ha vita van az örökösök közt, vagy az egyik örökösre nem kedvező a végrendelet, emiatt félő, hogy az eredetit valaki eltünteti, vagy hamisít egy másikat, akkor jobb nem otthon tartani a végrendeletet. Mert azért gondoljunk bele, mennyivel könnyebb egy otthon gépelt szövegre ráhamisítani az örökhagyó aláírását, mint egy hamis közokiratot létrehozni. Szóval, ha durva vita van az örökösök közt, esetleg, ha attól félünk, hogy valaki el akarja tüntetni a végrendeletünket, vagy ha az asztalfiókban megtalálná nem nyújtaná be a hagyatéki eljárásban, akkor ez a legbiztosabb.

Lehetséges az is, hogy valaki egy magánvégrendeletet (amit nem a közjegyző előtt tett) a közjegyzőnél letétbe helyezzen.

Közös végrendelet

Két vagy több személynek bármilyen alakban ugyanabba az okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen.

Házastársaknak az életközösség fennállása alatt tehetnek közös végrendeletet, szigorú feltételekkel (pl. tehetnek közvégrendeletet).

Írásbeli magánvégrendelet

Ezesetben teljes bizonyítóerejű magánokiratot kell létrehozni. Több módja is van a végakaratunk ilyen kifejezésének, de a legfontosabb, hogy a végrendelet halál esetére szóló rendelkezést tartalmazzon, és tőlünk származzon (vagy annak mutatkozzon).

A végrendeletből tehát egyértelműen ki kell derülnie, hogy:

  • ki az a személy, aki végrendelkezik,
  • kinek a számára akar vagyont juttatni, (magyarán beazonosíthatóan megnevezi az örököst)
  • ez az okirat halál esetére szóló rendelkezést tartalmaz,
  • mikor és hol készült

Ez nem olyan bonyolult ugye? Logikus, hogy a törvény nem rendel bonyolult érvényességi feltételeket egy végrendelethez. Ennek oka, hogy adott esetben egy idős, beteg, fáradt, legyengült vagy egy magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkező, jogban egyáltalán nem járatos ember is könnyedén, egyértelműen kifejezhesse végakaratát.

Magánvégrendeletet érdemes ügyvéd előtt tenni, és az ő ellenjegyzésével ellátva letétbe is helyezni azt. Az ügyvéd felvezeti a végrendeletek országos nyilvántartásába is, így biztosak lehetünk benne, hogy az egy hagyatéki eljárásban elő fog kerülni, és az örökösök nem férnek hozzá idő előtt.

Az ügyvéd is jó

Azért is jó ügyvéd előtt lediktálni a végakaratunkat, mert biztos, hogy mind alaki, mind tartalmi szempontból megfelelő lesz. Ha szeretnék bele meghagyást tenni, kitagadáson gondolkozunk, vagy egyszerűen csak bizonytalanok vagyunk a megfogalmazásban, jobb ügyvédhez fordulni. Így biztos nem lesz benne érvénytelen, érthetetlen, többféle képpen értelmezhető, vagy jogszabályba ütköző rendelkezés. Ha sajnálatos módon valakit ki akarunk tagadni, akkor azt egyértelműen bele fogja fogalmazni az ügyvéd. A kitagadás, meghagyás, vagy egyéb akaratunk egyértelmű, jogszabályoknak megfelelő nyilatkozat lesz.

Emellett pl. kidagadás esetén megfelelő kitagadási okot is fog tudni mondani az ügyvéd, vagy felvilágosít minket, hogy kitagadásnak nincs helye azért, mert a fiunk nem orvos lett.  A végrendeletet kétség esetén az örökhagyó feltehető akaratának megfelelően és úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata lehetőség szerint érvényre jusson. Érdemes írásban ügyvéd előtt végrendelkezni mert később a bíróság bonyolultabb.

Mint említettem, tehetünk végrendeletet úgy is, hogy a fenti fontos elemekre odafigyelve, legépeljük az akaratunkat, aláírjuk és két tanúval is aláíratjuk. A tanúknak nem kell ismerniük a végrendelet tartalmát, csak annyit kell tudniuk, hogy az aláírás tőlünk származik, azt mikor és hol írtuk alá, mikor ismertük el magunkénak.

Ha a végrendeletet elejétől a végéig saját kézzel írjuk és aláírjuk, még tanú sem kell rá.

Forrás

Continue Reading
Click to comment

Ajanlo

To Top