Connect with us

Pénzügy

Vissza nem térítendő támogatások! Lakásfelújítás, fűtéskorszerűsítés, mosógép-hűtő csere! Kiadták a táblázatot, ki jogosult rá, hogyan lehet igényelnI!

Vissza nem térítendő támogatások! Lakásfelújítás, fűtéskorszerűsítés, mosógép-hűtő csere! Kiadták a táblázatot, ki jogosult rá, hogyan lehet igényelnI!

Iindulnak az új pályázatok!

Új pályázati lehetőségek: támogatások tetőfelújításra, ablak-és ajtó cserére, fűrdőszoba felújításra, klímára, fűtéskorszerűsítésre! Itt tudsz rájuk jelentkezni:

Ennek érdekében Magyarország Kormánya létrehozta az Otthonfelújítási támogatást, melynek célja a gyermekes családok lakhatási körülményeinek javítása és a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése.

Pályázati felhívás várható az energiahatékonyságot szolgáló és a megújuló energiafelhasználását növelő tevékenységek támogatására, a megújuló energiahordozók fokozott hasznosítása, valamint az energiahatékonyság javítása érdekében.

Mi a pályázat célja?

A támogatás célja a lakóépületek energiahatékonyságának növelésével a lakossági szektor energiafelhasználásának – azon belül elsősorban a földgáz felhasználásának – csökkentése. Magyarországon az átlagos háztartási gázfogyasztás 120%-ánál többet fogyasztó háztartások 80%- a 1990 előtt épült ingatlanban él.

Ki pályázhat?

 • Természetes személyek
 • Társasházak és lakásszövetkezetek

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

A pályázat tervezett keretösszege: 224 milliárd Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel

Támogatás mértéke: változó (a termék a teljes nettó beruházási költséget fedezi a visszatérítendő és vissza-nem-térítendő támogatás arányától függetlenül)

Támogatható tevékenységek:

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása;
 • Épületekhez köthető villamostechnikai eszközök fogyasztásának csökkentése;
 • Épületek fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
 • Megújuló energia alapú hőtermelő rendszerek beépítése

A REPowerEU terv által az Európai Bizottság arra törekszik, hogy Európa már jóval 2030 előtt függetlenné váljék az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, s eközben a megfizethető, megbízható és tiszta energiát is biztosítani lehessen a polgárok számára.

A végső kedvezményezettek természetes személyek, társasházi lakóközösségek (tulajdonostársak), lakásszövetkezetek.

Célkitűzés: Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenés, 171 GWh/év

A beruházásokat energetikai tanusítás készítése előzi meg és zárja le. Az energetikai tanusításnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból egyértelműen és hitelt érdemlően megállapítható legyen, hogy mekkora a kedvezményezett beruházás megkezdését megelőző állapot szerinti éves energiafelhasználása (indító audit) és a kiinduló állapothoz képest megállapított energiamegtakarítás mértéke (záró audit). A beruházás során az audittal igazolt kezdeti állapothoz képest 30%-kal kell csökkennie az energiafogyasztásnak, amit a záró audit igazol.

A beruházás nem minősül állami támogatásnak, mert a kedvezményezettek természetes személyek és nem végeznek gazdasági tevékenységet.

Támogatható tevékenységek

Az Otthonfelújítási támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz- közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje

 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel

 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje

 • az épület szigetelése (lábazatszigetelés, hő-, hang-, illetve vízszigetelés)

 • külső nyílászáró cseréje és redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje

 • párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása

 • tető cseréje, felújítása, szigetelése

 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése

 • klímaberendezés beépítése, cseréje

 • megújuló energia – napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje

 • megerősíthető a meglévő épület alapozása

 • belső tér felújítása (belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréje, felújítása, festése, tapétázása; galériaépítés; belső lépcső kialakítása, cseréje; szaniterek beépítése/cseréje; villanykapcsolók és dugaljak kialakítása, cseréje; belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítése, cseréje, felújítása)

 • azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakhatás céljára szolgáló helyiség (nyári konyha, mosókonyha, tároló stb.) felújítása

 • kerítés építése

 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása

 • terasz, loggia, erkély, előtető építése

 • térburkolat készítése, cseréje

 • télikert kialakítása

 • akadálymentesítés, amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül

 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje (a szabadon álló bútorok nem!)

   

Kik igényelhetik a támogatást?

Olyan legalább 1 gyermeket nevelő (vagy váró), házastársak, élettársak vagy egyedülálló szülők, akik:

 • Legalább 1 eltartott gyermeket várnak vagy nevelnek

 • A fejleszteni kívánt ingatlanban legalább 1 éve rendelkeznek bejelentett állandó lakcímmel – kivéve, ha 1 éven belül vásárolták az ingatlant

 • Az ingatlanban minimum 50% tulajdonjoggal rendelkeznek

 • Az igénylők közül legalább 1 fő rendelkezik minimum 1 év folyamatos társadalom biztosítási jogviszonnyal, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás történt. (magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony)

 • Az igénylők közül egyik félnek sincs adó- vagy köztartozása

A támogatást csak a vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermekek nevelői/szülei igényelhetik, egy gyermek eltartott, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában:

 • a várandósság 12. hetétől a gyermek 25. életévének betöltéséig

 • a 25. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette

Az Otthonfelújítási támogatás olyan Magyarország területén elhelyezkedő lakáscélú ingatlan fejlesztésre igényelhető, amely az ingatlan nyilvántartás szerint

 • lakás,

 • lakóház,

 • tanya (lakáscélú épülete),

 • birtokközpont (lakáscélú épülete).

   

További információkért kattints ide:

Continue Reading

Ajanlo

To Top