Connect with us

Egyéb

VÁLTOZÁS A villanyszámla, gázszámla, áramszámla, telefonszámla TARTOZÁSOKNÁL!!!! Törvény lépett életbe, ami TÉGED VÉD!

VÁLTOZÁS A villanyszámla, gázszámla, áramszámla, telefonszámla TARTOZÁSOKNÁL!!!! Nagyon durva törvény lépett életbe, ami TÉGED VÉD!!!! Fontos változás a közüzemi tartozásoknál – százezrek foroghatnak kockán!

Fontos változás a közüzemi tartozásoknál – százezrek foroghatnak kockán!Mi történik, ha már a hírközlési vagy közüzemi szolgáltatóval régen megszűnt a szolgáltatói szerződésünk és több év múlva jelentkezik egy behajtó cég azzal, hogy jelentős összegű számlatartozást fizessünk meg részére. Jogos lehet-e az ilyen követelés? Az elévülés általános időtartama öt év, de 2018 decembere óta a gáz- vagy áramszolgáltatás esetén már csak három év.-írja a napi.hu

A Budapesti Békéltető Testület eljárása során a fogyasztók több alkalommal adtak be olyan kérelmet, melyben azt kérik, hogy törölje a behajtó cég a tartozásukat, mivel erről a korábbi szolgáltató nem küldött semmilyen felszólítást vagy értesítést részükre. Ugyanis sokszor a szolgáltatók a fogyasztói szerződésből keletezett pénztartozásokat átruházzák követelést kezelő cégekre, amelyről egyidejűleg a fogyasztót is értesítik.

Sárga csekkel fizet? Komoly változás készül!Ezt követően a fogyasztó már csak az engedményessel szemben tud hivatkozni a tartozása esetleges elévülésére. Ha a követeléskezelő vállalkozás nem tudja tértivevénnyel vagy más egyéb módon igazolni, hogy az elévülési időn belül küldött felszólítást a fogyasztó részére, akkor a tartozás később bírósági úton már nem érvényesíthető vele szemben – figyelmeztet közleményében a testület.

Az elévülés olyan jogkövetkezmény, amelyet követően a pénztartozást már nem lehet bírósági úton érvényesíteni. Arra azonban, hogy a pénztartozás már elévült annak a fogyasztónak kell hivatkoznia, akinek az érdekében áll, illetve amennyiben az elévült követelést a fogyasztó utóbb teljesíti, úgy azt már nem követelheti vissza.

A pénzkövetelések általában 5 év alatt évülnek el. Az elévülést azonban megszakítja, ha a pénztartozást a fogyasztó elismeri vagy annak részletfizetésében megállapodik, arról felszólítást vesz át vagy a követelést fizetési meghagyásos illetve bírósági eljárásban vele szemben érvényesítik.

Az általános 5 éves elévüléstől vannak eltérő elévülési szabályok egyes speciális fogyasztói szerződésekben. Az elektronikus hírközlési szerződésekből eredő polgári jogi igények 1 év alatt évülnek el, melyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A jogosulatlan útdíjhasználatból illetve a parkolási pótdíjakból eredő tartozások szintén 1 év alatt évülnek el. A víz- és csatornadíjból vagy a szemétdíjból eredő tartozások elévülési ideje pedig 5 év. 2018 decemberében pedig módosult a gáz- vagy áramszolgáltatással kapcsolatban keletkezett tartozások elévülési ideje 3 évre.

A békéltető testület tanácsai a fogyasztóknakírja a napi.hu

Minden esetben kérjenek a szolgáltatótól vagy a behajtással megbízott követeléskezelő vállalkozástól egy részletes kimutatást a pénztartozás keletkezési idejéről és pontos összegéről.Kérjék a postai értesítőt arról, hogy a tartozásról szóló felszólítást számukra kézbesítették. A postai kézbesítésnél itt is érvényesülnek kézbesítési vélelem szabályai, tehát ha a hivatalos iratot nem veszik át és az “nem kereste” jelzéssel megy vissza a feladónak, akkor a 2. meghiúsult kézbesítést követő 5. munkanapon azt kézbesítettnek kell tekinteni.Addig ne kössenek a pénztartozás kifizetésére részletfizetési vagy egyéb egyezségi megállapodást a vállalkozással, amíg nem győződnek meg arról, hogy a tartozásuk valóban fennáll vagy már elévült.Ha valószínűsíthető, hogy a tartozás esedékessége és annak követelése között sok idő telt el, hivatkozzanak arra, hogy a tartozásuk már elévült.Ha a fogyasztó pénztartozását már engedményezték, akkor a pénzkövetelések törlése iránti kérelemmel már csak a jogutóddal, azaz az engedményessel szemben lehet fordulni.Ha a fogyasztó vitáját nem tudja a vállalkozással közvetlenül rendezni, akkor forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez, vegye igénybe az ingyenes, gyors eljárást akár már mobilapplikáción keresztül is.írja a napi.hu

 

Continue Reading
Click to comment

Ajanlo

To Top