Connect with us

Pénzügy

EJELENTÉS! ÁFA csökkentés 2024. január 1-től! 0% lesz ezekre a termékekre az adó! LISTA!

Érkezik az áfacsökkentés – 2024. január 1-től 0% lesz ezekre a termékekre az adó!

Érkezik az áfacsökkentés – 2024. január 1-től 0% lesz ezekre a termékekre az adó!

Érkezik az áfacsökkentés – 2024. január 1-től 0% lesz ezekre a termékekre az adó! 2024. január 1-jétől az áfatörvény – a 27, 18 és 5 százalékos mellett – egy új, 0 százalékos adómértéket határoz meg. Ez az adómérték – a vtsz. 4902 alá tartozó – napilapok (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány) értékesítésekor alkalmazandó – írja a Portfólió az Adózóna alapján.

5%-os áfa kulcs alá tartozó termékek az Áfa törvény 3. számú melléklete alapján.

1. rész: termékek

Sor-
szám
Megnevezés vtsz.
1. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek;
Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények.
2. Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1211 90 86; 1211 50 00-ból
1302-ből
3. Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek 3002 11-ből;
3002 12-ből;
3002 13-ból;
3002 14-ből;
3002 15-ből
3002 19-ből
3002 90-ből
3006 20-ból
3006 30-ból
3821-ből
3822-ből
4. Orvosi radioaktív izotópok 2844 40 20 00-ból
5. Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (élelmiszerek), valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (élelmiszerek), 1901 10 00-ból
2106 90 92-ből
2106 90 98-ból
6. Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék) 2804 40-ből
7. Braille-tábla műanyagból 3926 90-ből
8. Fehér bot vakoknak 6602-ből
9. Pontozó vakoknak 8205 59 80-ből
10. Braille-tábla fémből 8310-ből
11. Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak 8472 90 90-ből
8443-ból
8543-ból
12. Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék) 8471-ből
13. Telefonkezelő adapter vakok számára 8517 69 90-ből
14. Braille-óra vakoknak 9102-ből
15. Könyv 4901-ből
4903
16. Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); Folyóirat, más újság (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány) 4902
17. Kotta 4904
18. A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája
19. Fajtiszta tenyészsertés 0103 1000
20. Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb tömegű 0103 9110
21. Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű 0103 9211
22. Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg tömegű 0103 9219
23. Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve 0203 1110
24. Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva 0203 2110
25. Fajtatiszta tenyész szarvasmarha 0102 21 10
0102 21 30
0102 21 90
26. *  Más, élő háziasított szarvasmarha 0102 29 05-ből
0102 29 10-ből
0102 29 21-ből
0102 29 29-ből
0102 29 41-ből
0102 29 49-ből
0102 29 51-ből
0102 29 59-ből
0102 29 61-ből
0102 29 69-ből
0102 29 91-ből
0102 29 99-ből
27. Fajtatiszta tenyészjuh 0104 10 10
28. Más, élő háziasított juh 0104 10 30-ból
0104 10 80-ból
29. Fajtatiszta tenyészkecske 0104 20 10
30. Más, élő háziasított kecske 0104 20 90-ből
31. Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél 0201 10 00-ból
32. Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek 0201 20 20-ból
33. Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott elülső testnegyed 0201 20 30-ból
34. Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed 0201 20 50-ből
35. Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél 0202 10 00-ból
36. Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek 0202 20 10-ből
37. Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, elülső negyedek egyben vagy darabolva 0202 20 30-ból
38. Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, hátulsó negyedek egyben vagy darabolva 0202 20 50-ből
39. Egész vagy fél háziasított bárány, frissen vagy hűtve 0204 10 00-ból
40. Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, egész vagy fél 0204 21 00-ból
41. Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső negyed 0204 22 10-ből
42. Egész vagy fél háziasított bárány fagyasztva 0204 30 00-ból
43. Más háziasított juhhús fagyasztva, egész vagy fél 0204 41 00-ból
44. Más háziasított juhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső negyed 0204 42 10-ből
45. Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, egész vagy fél 0204 50 11-ből
46. Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed 0204 50 13-ból
47. Háziasított kecskehús, fagyasztva, egész vagy fél 0204 50 51-ből
48. Háziasított kecskehús, fagyasztva, rövid elülső negyed 0204 50 53-ból
49. Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva 0203-ból
(kivéve: 0203 1110,
0203 2110)
50. *  A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg
a 150 négyzetmétert (kivéve az 59. pont szerinti lakást)
51. *  A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert
52. A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva 0207
53. Madártojás héjában, frissen 0407-ből
54. Tej (kivéve az anyatejet) 040110-ből
0401 20-ból
55. Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével 0301-ből
56. Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és más belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével 0302-ből
0303-ból
57. Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével 0304-ből
58. Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva 0206 30-ból 0206 41-ből
0206 49-ből
59. *  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott rozsdaövezeti akcióterületen található földrészleten létesített többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterülettel rendelkező, a 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó lakás értékesítése


1/A.  rész: termékek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2012. január 1. napján hatályos 10. számú mellékletében meghatározott gyógyászati segédeszközök közül

Sor- Megnevezés ISO-kód
szám
1. Lábortézisek dongalábra 06 12 03 03
2. Lábortézisek a láb izomzatának bénulására 06 12 03 15
3. Peroneus-emelők 06 12 06 06 03
4. Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek 06 12 06 09
5 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek 06 12 15 09
6. Négykörsínes térd-boka-láb ortézisek 06 12 18 03
7. Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez 06 12 30
8. Felső végtagok protézis-rendszerei 06 18
9. Alsó végtagok protézis-rendszerei 06 24
10. Epithesisek 06 30 21 03
11. C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra 06 33 06 06 09
12. C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra 06 33 06 06 12
13. Csonkharisnyák 09 06 18 03
14. Tracheostomiás segédeszközök 09 15
15. Sztómaterápiás segédeszközök a 09 18 14 06 ISO-kód alá tartozó sztómavédők kivételével 09 18
16. Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással 12 21 27
17. Tápszondák 15 09 30
18. Távcsőszemüvegek 21 03 21
19. Hanggenerátorok 21 42 12

5 százalékos áfa kulcs alá tartozó szolgáltatások

5 százalékos áfa kulcs alá tartozó szolgáltatások az Áfa törvény 3. számú melléklete alapján.

2. rész: Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés
1. Távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást
2. Előadóművész személyes közreműködésével
a) vendéglátás keretében, üzletben,
b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy
c) belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás.
3. Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom
(TESZOR’15 56.10-ből)
4. Internet-hozzáférési szolgáltatás
5. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

Az adócsökkentést a Magyar Lapkiadók Egyesülete kezdeményezte. Az ide tartozó termékértékesítésről kiállított számla adatairól a 0 százalékos adómérték alkalmazásával kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget teljesíteni – hívja fel a figyelmet a NAV.

A PwC Magyarország is arról írt korábban, hogy az Európai Unió Tanácsa által 2022. április 5-én közzétett úgynevezett „Héa-irányelv” különböző speciális szabályokat tartalmaz az ingatlanokkal, online jelenléttel, műalkotásokkal, valamint a tagállamok által alkalmazható héa-kulcsokkal kapcsolatban. Ez tagállami szinten lehetőséget biztosít bizonyos feltételek fennállása esetén a „szuperkedvezményes” héa-mértékek bevezetésére.

Benyújtotta a Pénzügyminisztérium a parlamentnek a 2024-es adócsomagot, amelyben egy érdekes meglepetés is szerepel: a kormány csökkenti egyes sajtkészítmények áfáját, benne a túrórudiéval.

A november 1-jei ünnepnap előtt, kedd éjszaka közölte a Pénzügyminisztérium a parlament oldalán a 2024-es adócsomagot, amelyben érdekes részletet szúrt ki a Portfolio:

A KORMÁNY 27 SZÁZALÉKRÓL 18 SZÁZALÉKOSRA CSÖKKENTI A TÚRÓRUDI ÁFÁJÁT.

A pénzügyi tárca módosítja az áfatörvény mellékletét, amely felsorolja a 18 százalékos kedvezményes általánosforgalmiadó-kulccsal adózó termékeket. Így a desszert jellegű sajtkészítmény áfakulcsa az eddigi 27 százalékról 18 százalékra csökkenne 2024. január 1-jétől.

A lap szerint érdekes, hogy a minisztérium közleménye nem emeli ki ezt a részletet, és előzetesen sem jelezték a csökkentésre irányuló tervet.

A tárca meghatározása szerint „a módosítás 2024. január 1-jétől 18 százalékos áfakulcs alá sorolja a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott, a 2106 és a 1806 vámtarifaszám alá tartozó desszert jellegű sajtkészítményeket, így például a túrórudit”.

ÍGY A LEGNÉPSZERŰBB PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI JELENLEGI, JELLEMZŐEN 240-260 FORINTOS ÁRA VALAHOL 223-242 FORINT KÖZÖTT LENNE.

Egy ilyen, a fogyasztók oldaláról előnyös helyzetben tehát a túrórudi-imádók 7 százalékos árcsökkenést tapasztalnának.

A Portfólió érdekességképpen felidézi, hogy 2017 májusában Varga Mihály pénzügyminiszter a 2018-as költségvetés akkori beterjesztésekor a parlamenti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, amikor az alapvető élelmiszerek áfacsökkentését sorolta, hogy lehetne folytatni a sort, és ha a gyermeke tudná, mi az az áfa, a túrórudi áfáját csökkentené.

Forrás

Continue Reading
Click to comment

Ajanlo

To Top